Ogłoszenie - gastronomia

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach informuje:

  1. Do upływu terminu składania wniosków dot. WPZ w rej. ul. Biedronek, tj. do 07.06.2023 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnego wniosku oraz do dnia 06.06.2023 r. żaden oferent nie wpłacił wymaganego w ogłoszeniu wadium. W związku z brakiem wniosków nie przystąpiono do licytacji i nie wyłoniono dzierżawcy terenu.
  2. Do upływu terminu składania wniosków dot. OS Gliwicka, tj. do 07.06.2023 r. do godz. 10:00 złożono 1 wniosek oraz do dnia 06.06.2023 r. oferent wpłacił wymagane w ogłoszeniu wadium. W toku licytacji dokonano wyboru firmy FHU Błaszczyk Katarzyna Błaszczyk NIP 626-133-04-03, która zaoferowała kwotę 63,50 zł netto za m² poprzez uniesienie ręki i ustne zaoferowanie stawki czynszu.