Image

kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Katowice

ul. Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice
NIP 634-10-00-323, REGON 000789482

Dyrektor - Sekretariat
Główny Księgowy
Dział Osobowy
Zamówienie publiczne
Za-ca dyrektora ds. organizacyjno-prawnych
Telefon

Telefon

32 757 39 30

Z-ca Głównego Księgowego
Dział techniczny
Kierownik Techniczny
Księgowość Faktury
Zastępca dyrektora ds. technicznych
Dział Sportu i Obsługi Klienta
Inspektor Ochrony Danych
Księgowość Płace