Image

kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Katowice

ul. Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice
NIP 634-10-00-323, REGON 000789482

Dział Osobowy
Dyrektor Techniczny
Zamówienie publiczne
Dział Techniczny
Z-ca Głównego Księgowego
Kierownik Techniczny
Księgowość Faktury
Dział Sportu i Obsługi Klienta
Główny Księgowy
Inspektor Ochrony Danych
Księgowość Płace