Zawiadomienie o wyborze oferty – lokal użytkowy w budynku Ośrodka Tenisowego.

:)