Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku ORW Rolna w celu prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej

Zapraszamy do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego usytułowanego w budynku Ośrodka rekreacyjno wypoczynkowego Rolna w Katowicach przy ulicy Nasypowej 65 w celu prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka przy ulicy Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice w kopercie z dopiskiem "Oferta-lokal użytkowy ORW Rolna" w terminie do 17.11.2021 r. do godz. 10.

Załącznik do pobrania znajduje się poniżej.