Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 2.0

Informacje na temat kontynuacji programu Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy