MOSIR KATOWICE

Lodowiska Jantor I Jantor II

ul. Nałkowskiej 10
ul. Nałkowskiej 10

40-425 Katowice
email: sport@mosir.katowice.pl
godziny otwarcia: 6:30 - 24:00

Jantor I
tel. 32 353 00 38

Jantro II 
tel. 509 794 702

Cennik

Lodowisko

Użytkownicy

Cena brutto

 
 Katowickie Kluby Sportowe, Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZHL   
 (dzieci i młodzież)* - trening

 7,00 zł/godz.

 
 Katowickie Kluby Sportowe, Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZHL
 (dzieci i młodzież)* - mecz 


 70,00 zł/godz.
 

 
 Katowickie Kluby Sportowe (dorośli) i inne - trening


 100 zł/godz.

 
 Katowickie Kluby Sportowe (dorośli) i inne - mecz

 
 150 zł/godz. 

 
 Działalność statutowa Klubów prowadzona w celach zarobkowych

 
 200 zł/godz.

 Inne kluby, organizacje, komercja

 
 od 400,00 zł/godz.**


 Szkolne grupy zorganizowane z Katowice

 
 70,00 zł/godz.


 Szkolne grupy zorganizowane z innych miast

 
 250,00 zł/godz.

* przysługuje uczniom i studentom od 7 do 24 roku życia (zajęcia sportowe dzieci i młodzieży z udziałem osób dorosłych są traktowane jak zajęcia osób dorosłych)
** do negocjacji


Indywidualnie

Użytkownicy

Cena brutto

 Dorośli

 10,00 zł/godz.


 Dzieci i młodzież szkolna*, emeryci
 i renciści oraz osoby niepełnosprawne

 5,00 zł/godz.

 
 Dzieci do lat 7                                           


 1,00 zł/godz.


 Akcja Lato/Zima** 

 1,00 zł/godz.

*       przysługuje uczniom i studentom od 7 do 24 roku życia
**     dzieci i młodzież do 18 roku życia

Sala wielofunkcyjna

Użytkownicy

Cena brutto

 Katowickie Kluby Sportowe

 5,00 zł/godz.

 Działalność statutowa Klubów prowadzona w celach
 zarobkowych

 50,00 zł/godz.

 Jednostki miejskie, służby mundurowe, dzieci i młodzież szkolna*  

 5,00 zł/godz.

 Grupy rekreacyjne

 100,00 zł/godz.   

 Zorganizowane grupy katowickie w ramach Akcji Lato/Zima
 w Mieście

 1,00 zł/godz.

 Katowickie szkoły - zajęcia lekcyjne WF

 40,00 zł/godz. **

 Komercja i kluby spoza Katowic

 od 200,00 zł/godz.***

 Weterani

 bezpłatnie****

*       dzieci i młodzież do 18 roku życia
**     rok szkolny
***   do negocjacji
**** bezpłatny wstęp przysługuje weteranom lub weteranom poszkodowanym  za okazaniem legitymacji


Siłownia

Użytkownicy

Cena brutto

 Młodzież szkolna, studenci* oraz osoby   niepełnosprawne

 5,00 zł
 50,00 zł/karnet imienny/miesiąc                                  

 Dorośli

 7,00 zł                 

 80,00 zł/karnet imienny/miesiąc

 Weterani

 bezpłatnie **

*     przysługuje uczniom i studentom od 7 do 24 roku życia
**    bezpłatny wstęp przysługuje weteranom lub weteranom poszkodowanym  za okazaniem legitymacji


Programy realizowane przez miasto Katowice*

Użytkownicy

Cena brutto

 "Nas troje i więcej"

 50% ceny biletu**

 "Aktywni Seniorzy"

 50% ceny biletu**

 Katowicka Karta Mieszkańca                                            

 50% ceny biletu**

*    dot. lodowiska oraz siłowni
**  dot. osób posiadających legitymację uczestnika Programu

Informacje o obiekcie

Lodowisko Jantor I
– wymiary tafli 60 x 30 m
– lodowisko do gry w hokeja
– oświetlone

Widownia
– 1417 miejsc

Dodatkowo
– sala Vip
– salka konferencyjna
– kafejka

Szatnie
– 9 z pełnym sanitariatem
– bez sanitariatu
– sędziowska

Lodowisko Jantor II
– treningowe
– lodowisko do gry w hokeja
– oświetlone

Dodatkowo
– sala gimnastyczna 

Szatnie
– 4 z pełnym sanitariatem

Toalety
– damska
– męska

Parking
– 40 miejsc

Udogodnienia dla niepełnosprawnych
– miejsca na widowni
– winda
– miejsca parkingowe

Galeria

MOSiR Katowice
MOSiR Katowice
MOSiR Katowice
MOSiR Katowice